Voorzitters, secretarissen en penningmeesters hebben vanuit hun functie toegang tot het digitaal platform van hun afdeling en/of kern(en). Deze kunnen ook een mandaat verlenen aan één extra persoon binnen de lokale werking. 

  • Zolang je zelf het dossier niet afsluit (door te verzenden) heb je hier toegang toe, alle tussentijdse fases kan je opslaan. 
  • Lees en interpreteer de vragen vanuit de geleding waarvoor je deze invult – afdeling of kern. De werkingssubsidie van 450 euro is vast en wordt uitgekeerd aan alle afdelingen en kernen die Mina Digitaal volledig invullen én voldoen aan de erkenningsvoorwaarden zoals opgesteld in het huishoudelijk reglement. 

Deze applicatie werkt enkel in de volgende browsers: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge en Opera.

Vrijwilligers

Geef gebruikersnaam en paswoord op om aan te melden.

Ben je nog niet geregistreerd op www.natuurpunt.be? Registreer je dan hier. Je wachtwoord resetten doe je daar.

Professionele medewerkers

Voorbehouden voor Natuurpunt medewerkers met een <voornaam>.<naam>@natuurpunt.be e-mailadres